— Consum elèctric —

Aquesta situació excepcional que vivim ha afectat al consum elèctric, així com a moltes altres parts de l'economia. A continuació es pot veure la variació de demanda i de producció d'electricitat actual respecte a la dels dies abans del confinament.

Dia 9-3-2020   

Dia 11-3-2020

Dia 13-3-2020

Com podeu comprovar, aquestes gràfiques corresponen a la demanda d'electricitat (prevista i real) d'Espanya els dies abans del confinament. Es pot veure un patró que es va repetint cada dia.

A les 21:00 hores, que es quan comença la gràfica, hi ha una demanda de vora 325.000 MW. Després, durant a nit, la demanda disminueix i a partir de les sis torna a augmentar fins arribar a ser de 325.000 MW un altre cop. La demanda es manté en aquest valor des de les 10:00 fins a la 13:00 aproximadament. Després baixa una mica i a les 19:00 de la tarda torna a sofrir una pujada. Finalment, mentre passa la nit, la demanda va disminuint.

Dia 16-3-2020

Dia 18-3-2020

Dia 21-3-2020

Dia 23-3-2020

Dia 25-3-2020

Aquestes gràfiques, corresponen als dies en els que ja havia entrat en vigor el confinament a casa. Com podeu veure, el patró s'assembla molt al de dalt tot i que hi ha certes variacions.

Aquestes gràfiques ens indiquen que: A les 21:00 hores la demanda d'electricitat esta sobre els 27.500-30.000 MW. Després, durant la nit, disminueix fins a arribar sobre els 20.000 MW de damanda aproximadament. Cap allà de cara a les 6:00, la demanda comença augmentar fins a uns 30.000 MW, que es mantenen des de les 12:00 fins a les 14:00 hores. Després la demanda disminueix (ho fa una mica més dràsticament que els dies abans del confinament) i torna a pujar de cara a les 21:00 hores.

Quines conclusions podem treure?

Si comparem les gràfiques, ens podem adonar que abans del confinament la demanda d'electricitat era més elevada. Això es degut a que hi ha establiments com les escoles, els restaurants, botigues...etc, que estan tancats i per tan no necessiten electricitat.

També podem veure que la demanda d'electricitat generalment a disminuit a mesura que passaven els dies. Això es deu a que al principi (quan no s'havia concretat qui podía anar a treballar) encara hi havia establiments oberts que després han acabat tancant.

He observat que, en general, les famílies no han canviat els horaris ja que els pics i les baixades de les curves estan situats més o menys a la mateixa hora. Si que s'aprecia, però, que la segona baixada de la demanda a les gràfiques és més pronunciada els dies de confinament que no pas els dies d'abans. Crec que això és perquè les botigues estàn tancades (ja que crec que en aquelles hores molta gent no està a casa).

També he observat que el percentatge del total d'energia que produeix cada tipus de central no ha variat d'abans del confinament a després. Les tres centrals que produeixen més energia són:

- Nuclears: Vora un 30% de l'energia total

- Eòliques: Vora un 30% de l'energia total

- Hidràuliques: Vora un 20% de l'energia total

Font d'informació: www.ree.es

INS Manuel de Montsuar
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!